Yiyecekler ve İçecekler

Fermente soya ürünleri ölüm riskini azaltıyor

Japonya'daki büyük ölçekli bir araştırmaya göre fermente soya ürünleri fermente edilmeyenlere göre ölüm riskini daha fazla azaltıyor.

Fermente soya ürünleri Asya’da eski çağlardan beri popülerdir ve son yıllarda Batı bölgelerinde de giderek daha popüler hale geldi.

Beslenme bilimine ilginin artmasıyla birlikte araştırmacılar, çeşitli soya türlerinden herhangi birinin sağlığa fayda sağlayıp sağlamayacağını anlamaya hevesliler.

Örneğin, son araştırmalar, fermente soya ürünleri tüketmenin daha düşük tansiyon ile ilişkili olduğu ve kardiyovasküler nedenlerden kaynaklanan ölüm riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu sonucuna vardı.

Fermente soya ürünleri araştırması

Fermente soya ürünleri tüketiminin genel ölüm oranlarını etkileyip etkilemediğini araştıran çok az çalışma vardı ve bu konuyu inceleyen çalışmalar çelişkili sonuçlar üretti.

Örneğin, bir çalışma, soya alımının “toplam ölüm oranı üzerinde orta derecede ancak faydalı etkileri olabileceği” sonucuna varırken, bir diğeri “Soya ürünleri tüketiminin tüm nedenlere bağlı ölümlerle istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkili olmadığını” buldu.

Son zamanlarda Japonya’dan bir grup araştırmacı tartışmayı yeniden başlattı. Bulgularını BMJ dergisinde yayınladılar.

Soya ürünleri ve ölüm

Yazarlar, “çeşitli türdeki soya ürünlerinin alımı ile tüm nedenlere özgü ölümler arasındaki ilişkiyi araştırmayı” amaçladıklarını açıklıyor.

Bilim adamlarının Japonya’daki 11 halk sağlığı merkezinden gelen verilere erişimi vardı. Bilgiler, 45-74 yaş arası 42.750 erkek ve 50.165 kadından geldi.

Her katılımcı yaşam tarzı, sağlık ve diyetle ilgili anketleri doldurdu.

Bilim insanları, katılımcı grubunu neredeyse 15 yıl boyunca takip etti ve ayrıca çalışma döneminde meydana gelen ölümler hakkında da bilgi topladı.

Araştırmacılar, Bacillus subtilis bakterileri ile fermente edilmiş soya fasulyesi olan natto ve Aspergillus oryzae mantarları ile fermente edilmiş soya fasulyesi ürünü olan miso dahil olmak üzere fermente soya ürünlerine özellikle dikkat ettiler.

Japonların Uzun Yaşam Sırrı Natto mu?

Ayrıca katılımcıların tofu (soya peyniri) ve abura-age (kızarmış tofu) gibi fermente edilmemiş soya alımına da baktılar.

Genel olarak yazarlar, miso ve natto (fermente soya ürünleri) tüketiminin yüksek olmasının erken ölüm riskini azalttığı sonucuna vardı.

Spesifik olarak, fermente soyayı en fazla tüketen katılımcılar, bu ürünleri en az tüketenlerle karşılaştırıldığında %10 daha düşük riske sahipti.

Ayrıca kardiyovasküler mortalite riskinde de önemli bir azalma oldu. Yazarlar şunu ifade ediyor;

“Japonya’da soya tüketiminin yüksek olduğu bu büyük, ileriye dönük çalışmada, toplam soya ürünleri tüketimi ile tüm nedenlere bağlı ölümler arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Buna karşılık, fermente soya ürünlerinin (natto ve miso) daha fazla tüketilmesi, daha düşük ölüm riskiyle ilişkilendirildi.”

Nattokinaz: Bir doğa mucizesinin keşfi

Analize göre, fermente edilmiş veya fermente edilmemiş soya ürünleri kansere bağlı ölüm riskini etkilemedi.

Bilim adamları, daha fazla natto yiyen bireylerin aynı zamanda daha fazla sebze de yediğini ve bunun da bu kişilerin neden daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Ancak sebze alımına göre ayarlama yaptıklarında natto’nun ölüm riski üzerindeki faydalı etkisi hala istatistiksel olarak anlamlıydı.

Mevcut araştırmanın, özellikle büyük örneklem büyüklüğü ve uzun takip süresi gibi önemli güçlü yönleri var.

Ancak bu gözlemsel bir çalışmaydı; bu da ilişkinin araştırmacıların ölçmediği faktörlerden kaynaklanabileceği anlamına geliyor.

Yazarların açıkladığı gibi, “Ölüm oranında önemli bir azalma gözlemlenmesine rağmen, bulgularımız dikkatle yorumlanmalıdır.”

Kısacası çalışma, fermente soya ürünlerinin sağlık açısından faydalı olabileceğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor.

Soyanın popülaritesi sayesinde bilim adamları araştırmaya devam edeceklerinden eminler.

Nattokinaz enzimi nedir? İşte detaylar
Damar tıkanıklığı nasıl temizlenir? Nattokinaz’ı deneyin

Bilim Dergisi

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi olarak sizlere sağlıklı bir yaşamın sırlarının vereceğiz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu