Doktor TavsiyeleriErkek SağlıkHekimlerKadın SağlıkKalp ve DamarKanser HastalıklarıSağlık Haberleri

Üroloji nedir? Ürolog kimdir? Ürolojinin 7 ana başlığı!

Hipokrat bugün makalesinde ürolojinin ana başlıklarını, ürolojiye neden olan hastalıkları, üroloji nedir başlığıyla sizlere anlatıyor.

Üroloji nedir? Ürolog kimdir? Ürolojinin 7 ana başlığıyla ilgili bilgiler koronavirüsün kısırlığa tetikleyici etkisi olduğunun açıklanmasıyla önem kazandı.

Üroloji nedir?

Üroloji nedir sorusunun ilk akla gelen cevabı olarak; üriner sistem olarak adlandırılan böbrekler, idrar yolları (mesane, üreterler ve üretra) ve erkek üreme sistemi (prostat, testisler, penis vb.) ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Üroloji, bu sistemlerle ilgili hastalıkların teşhis, tedavi ve cerrahi müdahalelerini yapar.

Ürolog kimdir?

Üroloji nedir sorusundan sonra, Ürolog kimdir sorusunun cevabı ise,  erkeklerde ve kadınlarda ortaya çıkabilen idrar yolu ve üreme sistemi sorunlarını teşhis eder, tedavi eder ve yönetirler.

Üroloji nedir, Ürolojinin 7 ana başlığı nelerdir:

Üroloji nedir sorusundan sonra ürolojinin 7 ana başlığı aşağıda verilmiştir.

1. İdrar Yolu Hastalıkları: İdrar yolları enfeksiyonları, idrar taşları, idrar yolu tıkanıklıkları gibi sorunların teşhisi ve tedavisi.

2. Mesane Hastalıkları: Mesane kanseri, idrar kaçırma, mesane taşları, mesane iltihapları gibi mesane ile ilgili sağlık sorunlarına müdahale.

3. Böbrek Hastalıkları: Böbrek taşları, böbrek iltihapları, böbrek kistleri ve böbrek kanseri gibi böbrek hastalıklarının teşhisi ve tedavisi.

4. Prostat Hastalıkları: Prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi), prostat kanseri ve prostat iltihapları gibi prostatla ilgili sorunlar.

5. Üretra Hastalıkları: Üretrit (üretranın iltihaplanması), üretral tıkanıklıklar ve üretral yaralanmalar gibi üretra ile ilgili sağlık sorunlarına müdahale.

6. Erkek Üreme Sağlığı: Erkek infertilite (kısırlık) sorunları, testis kanseri, erektil disfonksiyon (cinsel işlev bozuklukları) gibi erkek üreme sistemiyle ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi.

7. Ürolojik Cerrahi: Ürolojik problemlerin cerrahi müdahale gerektiren durumlarında, ürolojik cerrahi işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahiptirler. Bu cerrahi müdahaleler böbrek taşı ameliyatları, prostat ameliyatları, mesane kanseri cerrahisi ve cinsel fonksiyonu iyileştiren cerrahi girişimler gibi çeşitli prosedürleri içerebilir.

Ürologlar, bu alanlarda hastaların tanı ve tedavisini yaparlar ve çoğu zaman diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışırlar. Üroloji, hem erkeklerin hem de kadınların sağlık sorunlarına odaklanan bir tıp dalıdır, ancak erkek üreme sistemi ile daha fazla ilişkilendirilir.

Ürologa gitme gerekliliğini gösteren bazı belirtiler:

  1. İdrar Problemleri
  2. İdrar Yolu Enfeksiyonları
  3. Böbrek Taşları
  4. Prostat Problemleri
  5. Cinsel İşlev Bozuklukları
  6. Testis Problemleri
  7. Mesane Sorunları
  8. İdrar Yolu Tıkanıklığı

1. İdrar Problemleri:
-Sık idrara çıkma (özellikle gece sık idrara çıkma)
-İdrar yaparken zorlanma veya ağrı
-İdrar sızıntısı veya idrar kaçırma
-İdrar renginde veya kokusunda belirgin değişiklikler
-İdrarda kan görülmesi

2. İdrar Yolu Enfeksiyonları:

– İdrar yolu enfeksiyonlarına işaret eden belirtiler, ateş, yanma hissi, idrar yaparken ağrı ve sık sık idrara çıkma gibi semptomlar olabilir.

3. Böbrek Taşları:

-Böbrek taşı belirtileri şiddetli böğür ağrısı, idrar yolu tıkanıklığına bağlı ağrı ve kanlı idrar olabilir.

4. Prostat Problemleri:

-Prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) veya prostat kanseri belirtileri, idrar akışının zayıflaması, sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, kanlı idrar veya cinsel işlev bozuklukları gibi semptomları içerebilir.

5. Cinsel İşlev Bozuklukları: 

– Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunları) veya diğer cinsel işlev bozukluklarına işaret eden belirtiler, cinsel ilişki sırasında yaşanan problemler veya libido kaybı gibi cinsel sağlık sorunları olabilir.

6. Testis Problemleri:

– Testis ağrısı, şişmesi, hassasiyeti veya testislerdeki bir yumru veya kitle gibi testis sorunları.

7. Mesane Sorunları:

– Mesane kanseri şüphesi, kanlı idrar, idrar yaparken ağrı veya sık sık mesane enfeksiyonları geçiriyorsanız.

8. İdrar Yolu Tıkanıklığı:

– İdrar yolu tıkanıklığına bağlı olarak idrar yapma güçlüğü veya aniden durma durumu.

Ürologlar kimdir, Üroloji erkeklerde neye bakar?

Erkeklerde özellikle erkek üreme sistemi ile ilgili sağlık sorunlarına odaklanır. İşte ürolojinin erkeklerde neye baktığına dair bazı ana konular:

Prostat Sağlığı: Ürologlar, prostatın sağlığına özel bir ilgi gösterirler. Prostat, erkeklerde üreme sistemi ile ilişkilendirilen ve bazı sağlık sorunlarına neden olabilen bir organdır. Prostat kanseri, prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi), prostat iltihapları gibi prostatla ilgili sorunlar üroloji uzmanlarının ilgilendiği konular arasındadır.

Testis Sağlığı: Testisler, erkek üreme sisteminin ana bileşenlerinden biridir ve ürologlar testislerle ilgili sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi ederler. Testis kanseri, testis torbasındaki sıvı birikimi (hidrosel), testis kistleri ve testis iltihapları bu konulara örnektir.

Cinsel Sağlık: Ürologlar, erkeklerin cinsel sağlığına odaklanır. Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunları), ejakülasyon sorunları, cinsel işlev bozuklukları gibi konular, ürolojik muayene ve tedavi alanına girer.

Ürolojik Cerrahi: Ürologlar, erkeklerde ürolojik sorunların cerrahi tedavisini yaparlar. Örneğin, prostat kanseri için prostatektomi (prostatın çıkarılması), böbrek taşları için cerrahi girişimler, üretral tıkanıklıkların düzeltilmesi gibi cerrahi prosedürler ürologların yetki alanına girer.

İdrar Yolu Sorunları: Erkeklerde idrar yolu sorunlarına da bakarlar. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yolu tıkanıklıkları, idrar taşları gibi sorunlar erkeklerde de yaygın olabilir ve ürologlar bu tür sorunların teşhis ve tedavisini yaparlar.

Üroloji, erkeklerin üreme sağlığı ve üriner sistem sağlığı ile ilgili geniş bir yelpazede hizmet sunar. Erkekler bu alanı, ürologlar aracılığıyla cinsel ve ürolojik sağlık sorunlarının teşhis edilmesi, tedavi edilmesi ve yönetilmesi için kullanabilirler.

Ürologlar kimdir, Üroloji kadınlarda neye bakar?

Üroloji nedir sorusundan sonra kadınlarda neye baktığına göz atalım:

İdrar Yolu Sağlığı: Kadınlarda da idrar yolu sorunları yaygın olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, idrar yolu tıkanıklıkları ve diğer üriner sistem sorunlarının teşhis ve tedavisi üroloji alanının bir parçasıdır.

Mesane Sağlığı: Kadınlar da mesane ile ilgili sağlık sorunları yaşayabilir. Mesane kanseri, interstisyel sistit (mesane iltihabı), mesane taşları ve mesane prolapsusu gibi sorunlar, üroloji uzmanlarının ilgilendiği konular arasındadır.

Üretral Sorunlar: Kadınlarda üretrada tıkanıklık, iltihap veya diğer sorunlar meydana gelebilir. Üroloji, bu tür üretral sorunları da teşhis ve tedavi eder.

Ürojinekoloji: Ürojinekoloji, kadınların idrar yolu ve üreme sistemi sorunlarının birleşimini ele alır. Özellikle idrar kaçırma (inkontinans) ve pelvik organ prolapsusu gibi ürojinekolojik sorunlar kadınların yaşadığı yaygın sorunlardır ve bu konular ürojinekologlar tarafından ele alınır.

Üreme Sağlığı: Üroloji, kadınların üreme sağlığına da katkıda bulunabilir. Özellikle infertilite (kısırlık) sorunlarının nedenlerini incelemek ve tedavi etmek ürolojinin bir yönü olabilir.

Ürolojik Cerrahi: Kadınlarda ürolojik sorunların cerrahi tedavisi, ürologlar tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu cerrahi prosedürler, mesane ameliyatları, üretral onarımlar ve diğer ürolojik operasyonları içerebilir.

Sonuç olarak, üroloji nedir sorusunun bir diğer cevabı olarak da üroloji kadınların üriner sistem sağlığı ve ilgili sorunların teşhisi, tedavisi ve yönetimi için önemli bir tıp dalıdır. Hem erkeklerin hem de kadınların idrar yolu ve üreme sistem sağlığına odaklanır ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın bu tür sağlık sorunlarına yardımcı olur.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, coronavirüs nedeniyle kalp damar hastalıklarında belirgin artış olduğunu belirttmişti.

Üroloji nedir? Ürolog kimdir? Ürolojinin 7 ana başlığı!
Ürolog kimdir sorusunun cevabı ise,  erkeklerde ve kadınlarda ortaya çıkabilen idrar yolu ve üreme sistemi sorunlarını teşhis eder, tedavi eder ve yönetirler.

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi üroloji anabilim dalında öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Senad KALKAN 73 soruyu sizler için cevaplandırdı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu