Çocuk Sağlık

Şeker çocukları hiperaktif yapar mı? Bilim ne diyor?

Bol şeker tüketimi çocukları hiperaktif yapar mı? Bu tartışmalı konuda yapılan bilimsel araştırmalar ne diyor?

Çocuklar şekerli yiyeceklere düşkün olduklarında davranışlarında değişiklikler gözlenir. Çoğu ebeveynin de onaylayacağı gibi bu bir gerçektir. Peki şeker çocukları gerçekten hiperaktif yapıyor mu?

Bilim bu konuda ne diyor? Şeker çocuklarda hiperaktivite riskini artırır mı? Belki şaşırtıcı bir şekilde veriler “muhtemelen hayır” diyor.

Bu durum birçok ebeveyn için şaşırtıcı olacaktır. O yüzden yapılan bilimsel araştırmalara göz atalım.

Çocuklarda şeker ve hiperaktivite

Şekerin çocukların davranışlarını etkileyip etkilemediği sorusu 1990’lı yıllarda ilgi uyandırmaya başladı ve bir dizi çalışma ortaya çıktı.

1995 yılında JAMA, 16 bilimsel makaledeki 23 deneyin bulgularını tarayan bir meta-analiz yayınladı.

Yazarlar yalnızca plasebo kullanan ve kör olan çalışmaları dahil ettiler; bu da ilgili çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin kime şeker verildiğini ve kime plasebo verildiğini bilmediği anlamına geliyordu.

Verileri analiz ettikten sonra yazarlar şu sonuca vardı:

“Bugüne kadar bildirilen çalışmaların bu meta-analizi, şekerin (çoğunlukla sakkarozun) çocukların davranışını veya bilişsel performansını etkilemediğini ortaya çıkardı.”

Ancak yazarlar “küçük bir etki” olasılığını ortadan kaldıramayacaklarını belirtiyorlar. Her zamanki gibi daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu açıklıyorlar.

Ayrıca çocukların belirli bir alt bölümünün şekere farklı tepki verme olasılığı da vardır. Ancak genel olarak bilim insanları, pek çok ebeveynin bildirdiği kadar büyük bir etkinin olmadığını gösteriyor.

Bazı çocuklar şekere karşı daha duyarlı mıdır?

Bazı ebeveynler çocuklarının şekere karşı özellikle duyarlı olduğuna inanmaktadır. Durumun böyle olup olmadığını test etmek için bir grup araştırmacı iki grup çocuğu karşılaştırdı:

3-5 yaş arası 25 “normal” çocuk
Ebeveynleri kendilerini şekere duyarlı olarak tanımlayan 6-10 yaş arası 23 çocuk

Her aile sırasıyla ve her biri 3 hafta boyunca üç deneysel diyet uyguladı. Diyetler şunlardı:

Sakkaroz oranı yüksek, yapay tatlandırıcılar yok
Sakkaroz oranı düşük ancak tatlandırıcı olarak aspartam içerir
Sakkaroz oranı düşük ancak tatlandırıcı olarak sakarin (plasebo) var

Yazarların açıkladığı gibi araştırmada aspartam da yer aldı, çünkü o da çocuklarda hiperaktivite ve diğer davranış sorunlarının olası bir nedeni olarak kabul ediliyor.

Her üç diyet de yapay gıda renklendiricileri, katkı maddeleri ve koruyucu maddeler içermiyordu.

Bilim insanları her hafta çocukların davranışlarını ve bilişsel performansını değerlendirdi. Analizin ardından yazarlar şu sonuca vardı:

“Şekere duyarlı olarak tanımlanan çocuklar için, üç diyet arasında 39 davranışsal ve bilişsel değişkenin hiçbirinde anlamlı bir fark yoktu.

Okul öncesi çocuklar için, 31 ölçümden yalnızca 4’ü, üç diyet arasında önemli ölçüde farklılık gösterdi ve gözlemlenen farklılıklarda tutarlı bir model yoktu.”

Şeker çocukları hiperaktif yapar mı? 2017’deki araştırma ne diyor?

2017 yılında Uluslararası Gıda Bilimleri ve Beslenme Dergisi’nde ilgili bir çalışma yayınlandı.

Araştırmacılar şeker tüketiminin 8-12 yaş arası 287 çocuğun uyku ve davranışları üzerindeki etkisini araştırdı.

Bilim adamları yemek sıklığı anketlerinden ve demografik, uyku ve davranış anketlerinden bilgi topladılar.

Şaşırtıcı bir şekilde çocukların %81’i önerilen günlük şeker alımından daha fazlasını tüketti.

Yine de araştırmacılar, “Toplam şeker tüketiminin davranışsal veya uyku sorunlarıyla ilişkili olmadığı ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi etkilemediği” sonucuna vardı.

Bulgular bir araya getirildiğinde, eğer şeker hiperaktiviteyi etkiliyorsa, bu etkinin çok büyük olmadığı ve çocukların çoğunluğunu kapsamadığı açıkça görülüyor.

Bu fikirde neden ısrar ediliyor?

Bu noktada bazı okuyucular şu soruyu sorabilir: “Şekerin çocuklarda hiperaktiviteyi tetiklediğine dair bilimsel bir kanıt yoksa neden benim çocuklarımda hiperaktiviteye neden oluyor?”

Ne yazık ki suçun bir kısmı ebeveynlerin beklentileri olabilir.

Bu noktanın altını çizen bir çalışma 1994 yılında Journal of Anormal Child Psychology’de yayınlandı. Araştırmacılar, anneleri onları davranışsal olarak “şekere duyarlı” olarak tanımlayan 5-7 yaşları arasındaki 35 erkek çocuğu çalışmaya aldılar.

Çocuklar iki gruba ayrıldı. Hepsine aspartam olan plasebo verildi. Annelerin yarısına çocuklarının her birine plasebo verildiği, diğerlerine ise çocuklarına yüksek dozda şeker verildiği söylendi.

Bilim insanları anne ve oğullarını etkileşim halindeyken filme aldılar ve onlara etkileşimle ilgili sorular soruldu. Yazarlar gördüklerini şöyle açıklıyor:

“Şeker beklentisi durumundaki anneler, çocuklarını önemli ölçüde daha hiperaktif olarak değerlendirdi.

Davranışsal gözlemler, bu annelerin fiziksel yakınlığı koruyarak daha fazla kontrol uyguladıklarını ve ayrıca oğullarını eleştirme, onlara bakma ve onlarla konuşma eğilimlerini kontrol annelerine göre daha fazla gösterdiklerini ortaya çıkardı.”

Ayrıca medya efsanenin sürdürülmesinde rol oynuyor. Çizgi filmlerden filmlere kadar “şeker hücumu” terimi ortaya çıktı.

Diğer bir faktör ise çocuğa fazla şekerin verilebileceği ortamdır. Klasik senaryo, bir doğum günü partisinde bir odanın çocuklarla dolu olmasıdır.

Bu ortamda, tüketilen şeker ne olursa olsun eğleniyorlar ve muhtemelen heyecanlanıyorlar.

Benzer şekilde, eğer şeker özel bir ikramsa, lezzetli bir ödül almak gibi basit bir gerçek, yüksek oktanlı bir aktivitenin gürültülü bir şekilde patlaması için yeterli olabilir.

Bu fikir nerede başladı?

Şekerin sağlık üzerindeki etkileri geçtiğimiz yüzyılda geniş çapta tartışıldı. Bugün bile bu tatlı kimyasalın insan sağlığı üzerindeki gücünün tüm ayrıntılarını anlamaya yönelik pek çok araştırma yapılıyor.

1947’de Dr. Theron G. Randolph, gıda alerjilerinin çocuklarda yorgunluk, sinirlilik ve davranış problemlerindeki rolünü tartışan bir makale yayınladı.

Diğer faktörlerin yanı sıra, çocuklarda “gerginlik-yorgunluk sendromu”nun nedeni olarak mısır şekerine veya mısır şurubuna karşı hassasiyeti tanımladı; belirtileri arasında yorgunluk ve sinirlilik de yer alıyor.

1970’lerde şeker, anksiyete, kafa karışıklığı ve sinirlilik gibi semptomlara neden olabilen reaktif veya fonksiyonel hipogliseminin (başka bir deyişle yemekten sonra kan şekerinin düşmesinin) sorumlusu olarak görülüyordu.

Çocukların davranışlarının şeker tüketiminden olumsuz etkilendiği inancını destekleyen iki önemli teori şunlardı:

Bu ya alerjik bir reaksiyondur ya da hipoglisemiye verilen bir yanıttır. Ancak her iki teori de artık verilerle desteklenmiyor.

Bir diğer yaygın açıklama ise şekerli atıştırmalıkların kan şekerinde kısa süreli bir artışa neden olduğu ve bu duruma hiperglisemi adı verildiğidir.

Ancak hipergliseminin semptomları arasında susuzluk, sık idrara çıkma, yorgunluk, sinirlilik ve mide bulantısı yer alır. Hiperaktiviteyi içermezler.

1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında şeker hiperaktivite teorisine ilgide yeni bir artış yaşandı.

En hiperaktif olan çocukların daha fazla şeker tükettiğini gösteren bir dizi çalışma ortaya çıktı.

Ancak bu çalışmalar kesitseldi, yani belirli bir zamanda tek bir çocuk popülasyonunu incelemişlerdi.

Yukarıda adı geçen meta-analizin yazarlarının açıkladığı gibi, bu bulgulara dayanarak şekerin hiperaktiviteye mi yol açtığını yoksa hiperaktivitenin şeker alımını mı arttırdığını bilmek imkansızdır.

DEHB ve şeker

DEHB Şeker İlişkisi
DEHB Şeker İlişkisi

1990’lı yıllardan bu yana hiperaktivite ve şekeri inceleyen çalışmalar azaldı ve çoğu uzman vakanın kapandığı düşünüldü. Ancak bir alanda çalışmalar devam etti.

Çocukların büyük çoğunluğu için şeker hiperaktiviteye neden olmaz, ancak jüri hala bir grup genç için kararsız: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olanlar.

Bilim insanları bu konuya iki açıdan yaklaştılar; Bazı çalışmalar yüksek şekerli bir diyetin DEHB gelişme riskini artırıp artırmayacağını sorgularken, diğerleri şekerin bu duruma sahip çocuklarda DEHB semptomlarını şiddetlendirip kötüleştirmediğini araştırıyor.

Araştırmanın ilk aşamasından itibaren, 2011’de yayınlanan bir çalışma 107 beşinci sınıf öğrencisini takip etti ve “atıştırmalıklardan alınan basit şeker alımının toplam hacmi ile DEHB gelişimi arasında anlamlı bir ilişki […] bulunmadığını” buldu.

Daha uzun vadeli etkiler arayan, 2019’da Duygusal Bozukluklar Dergisi’nde yayınlanan sistematik bir inceleme ve meta-analiz, “beslenme kalıpları ile DEHB arasındaki ilişkinin kanıtlarını” değerlendirdi.

Yazarlar, “rafine şeker ve doymuş yağ oranı yüksek bir diyetin DEHB riskini artırabileceği” ve meyve ve sebze ağırlıklı bir diyetin koruyucu olduğu sonucuna vardı.

Ancak kanıtların genel olarak zayıf olduğunu kabul ediyorlar.

Örneğin, diyet ile DEHB arasında bir ilişki bulan 14 çalışmadan 10’u kesitsel veya vaka-kontrol tasarımı kullanmıştır; bunların her ikisi de gözlemseldir ve metodolojik sorunlara sahip olabilir.

Kesitsel çalışmalar, hangisinin önce geldiğini, nedenin mi yoksa sonucun mu olduğunu ayıramaz çünkü her ikisinin de aynı anda yaygınlığını belirlerler.

Vaka kontrol çalışmaları, söz konusu sağlık sorununun kimde olduğunu belirledikten sonra potansiyel nedenleri veya risk faktörlerini geriye doğru inceledikleri için daha güçlü kanıtlar sağlar.

Araştırmacılar daha sonra sağlık sorunu olmayan benzer bir grup insanda risk faktörlerinin ortaya çıkışını araştırıyor.

Bununla birlikte, potansiyel nedenlere ilişkin bilgiler hafıza yanlılığından etkilenebilir; örneğin, DEHB’si olan kişilerin, bu ilişki beklendiği için şekerli bir diyet yaptıklarını bildirme olasılıkları daha yüksek olabilir.

Meta-analizin yazarları bir başka önemli noktaya daha dikkat çekiyor; DEHB’li kişilerin aşırı yemek yeme olasılığının, olmayan kişilere göre daha yüksek olduğuna dair bazı kanıtlar var.

Bu, şekerli atıştırmalıklar gibi beyindeki ödül ağlarını harekete geçiren gıdaların tüketiminin artmasının, DEHB riskini artıran bir faktörden ziyade DEHB’nin sonucu olabileceği anlamına gelebilir.

Şeker çocukları hipekaktif yapar mı? Özet;

Görünüşe göre şeker çocukların büyük çoğunluğunda hiperaktiviteye neden olmuyor.

Gelecekte daha büyük, daha uzun çalışmalar küçük bir etkiyi tespit edebilir, ancak mevcut kanıtlar bu ilişkinin bir efsane olduğunu gösteriyor.

Ancak bu, şeker oranı yüksek bir diyetin diyabet, kilo alma, diş çürükleri ve kalp hastalığı riskini artırdığı gerçeğini göz ardı etmez.

Çocukların ve kendimizin şeker alımını izlemek sağlığı korumak için hala önemlidir.

Dikkat eksikliği nedir? Dikkat eksikliğine karşı nasıl davranılmalı?
Öğrenciler için sınav döneminde Sitikolinin önemi

Bilim Dergisi

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi olarak sizlere sağlıklı bir yaşamın sırlarının vereceğiz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu