Vitaminler ve Takviyeler

Sitikolin glokom hastalarının yaşam kalitesini artırıyor

2022 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre sitikolin glokom hastalarının görmeyle ilgili yaşam kalitesini iyileştiriyor.

Uluslararası klinik çalışmanın sonuçlarına göre sitikolin glokom hastalarının görmeyle ilgili yaşam kalitesinde iyileşme sağlıyor.

Uluslararası, çok merkezli, randomize, plasebo kontrollü çapraz denemenin sonuçları, prestijli uluslararası dergi Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology’de yayınlandı.

Körlüğün ana nedenlerinden birini oluşturan ilerleyici bir optik nöropati olan glokomun en yaygın türü olan açık açılı glokomdan (OAG) muzdarip hastalarda oral solüsyondaki sitikolin tedavisinin yaşam kalitesini iyileştirdiği ortaya kondu.

Geçmişte, çeşitli klinik çalışmalar, hipotansif tedaviye ek olarak nöroprotektan sitikolin’in oral solüsyonda sürekli kullanımının, glokomlu hastalarda görme alanındaki hasarın ilerlemesini nasıl yavaşlattığını göstermişti.

Bu yeni çalışma, Avrupa Glokom Derneği tarafından belirlenen uluslararası kılavuzlara göre, glokom tedavisinin temel amacı olan glokom hastalarında tıbbi tedavinin görme ile ilgili yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendiren dünyadaki ilk çalışma.

Sitikolin nedir? Sitikolin hakkında tüm bilgiler

Klinik deneme, Milano Üniversitesi Görme Hastalıkları Profesörü ve ASST Santi Paolo Oftalmoloji Kliniği direktörü Profesör Luca Rossetti’nin rehberliğinde Avrupa’daki beş hastane merkezinde oral solüsyon halinde sitikolin ile gerçekleştirildi ve 2022’de tamamlandı.

Diğer Avrupalı ​​araştırmacılar arasında Selanik Üniversitesi Oftalmoloji Profesörü ve Avrupa Glokom Derneği başkanı Profesör Fotis Topouzis, Avrupa Glokom Derneği başkan yardımcısı ve Leuven Üniversitesi’nde Oftalmoloji profesörü Profesör Ingeborg Stalmans ve Francisco Javier yer aldı.

Randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma, iki taraflı görme alanı hasarı olan açık açılı glokomlu 155 hasta üzerinde gerçekleştirildi.

Hipotansif göz damlaları ile farmakolojik olarak stabilize olan hastalar, oral solüsyon veya plasebo halinde sitikolin ile tedavi edildi.

Deneyin başlangıcında, üç, altı ve dokuz ayda hastalar, hastanın görme işleviyle ilgili yaşam kalitesini belirlemek için doğrulanan ve 25 maddeden oluşan bir anketi (Görsel İşlev Anketi-25, VFQ-25) doldurdu.

Çalışmanın birincil sonucu, 6 aylık kontrol ziyaretinde oral solüsyonda sitikolin ve plasebo uygulamasını takiben VFQ-25 anketine dayalı “hasta içi” global skorda başlangıca göre ortalama değişiklikti.

Sitikolin glokom hastalarına nasıl etki etti?

Altı ayda VFQ-25 anketinden toplanan veriler, sitikolin’in oral çözelti alımını takiben, klinik çalışmanın önceden tanımlanmış birincil sonucunu tam olarak karşılayarak, hastaların görme ile ilgili yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme olduğunu gösterdi.

Sonuçların istatistiksel analizi, Londra’daki Moorfields Göz Hastanesi’nde gerçekleştirildi ve bu, klinik çalışmanın sonuçlarını doğruladı; günde 10 ml’ye eşit (500 mg/gün sitikolin) oral solüsyondaki sitikolin uygulama seviyesi ile iyileşme sağlandı.

Bu denemenin sonuçları, hastanın günlük yaşamında yürüme, okuma, araba kullanma ve alışveriş gibi temel günlük aktivitelerin daha kolay yönetilmesine, dolayısıyla toplanan verilerden görülebileceği gibi günlük yaşamda daha fazla özerkliğe dönüşmektedir.

Bu deneme, hasta yönetiminde önemli bir gösterge olan glokomlu hastalarda görme ile ilgili yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan tıbbi bir tedavinin etkisini değerlendirmeyi amaçlayan ilk plasebo kontrollü klinik çalışma olması nedeniyle büyük öneme sahip.

Analizin sonucu, denemenin başında görmeyle ilgili yaşam kalitesinin daha kötü olduğunu beyan eden hastalarda daha anlamlı değerlerle önemli sonuçlar elde etti.

Çalışma yazarları yaptıkları açıklamada herkesi glokom hastalığının belirlenmesinde temel olan erken teşhis için taramalara davet etti.

Sitikolinin faydaları
Sitikolin ne işe yarar? Beyin dostu hakkında tüm bilgiler

Bilim Dergisi

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi olarak sizlere sağlıklı bir yaşamın sırlarının vereceğiz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu