Tansiyon HastalıklarıErkek Sağlık

Erektil Disfonksiyon: Egzersiz Viagra Kadar Etkili

Yeni bir araştırmaya göre erektil disfonksiyon tedavisinde egzersiz neredeyse Viagra kadar etkili

Yeni bir meta çalışma bulgusu, aerobik egzersizin erektil disfonksiyonu (ED) ele almada neredeyse bu duruma yönelik Viagra gibi ilaçlar kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmada gözlemlenen en büyük cinsel performans kazanımları, en şiddetli erektil disfonksiyona sahip erkeklerde meydana geldi.

Erektil disfonksiyon kardiyovasküler sağlıkla ilişkilidir ve kalp sağlığını destekleyen aynı egzersiz türleri kullanılarak iyileştirilebilir.

Çalışma, randomize, kontrollü çalışmaların bir meta-analizidir ve sonuçlarını oldukça güvenilir kılmaktadır.

Yeni bir meta çalışmaya göre, erektil disfonksiyon (ED) yaşayan erkekler için düzenli egzersiz yapmak, performansı artırmada Viagra gibi ED ilaçları kadar etkili olabilir.

Yazarlar, egzersizin faydalarının diğer cinsel performans faydalarını da içerdiğini söylüyor.

Çalışma, en şiddetli ED’ye sahip erkeklerin egzersizle en fazla iyileşme gösterdiğini buldu.

Erektil disfonksiyon nasıl ölçülür?

Erektil disfonksiyon, 30 noktalı Uluslararası Erektil Fonksiyon Endeksi’ne (IIEF-EF) göre ölçülür.

26 ila 30 arasındaki puanlar ED olmadığını, 22 ila 25 arasındaki puanlar hafif ED’yi, 17 ila 21 arasındaki puanlar ise hafif-orta ED’yi belirtir. Orta derecede ED, 11 ila 16 arası bir puanla uyumludur ve 6 ila 10 arası bir puan, şiddetli ED’yi gösterir.

Meta-çalışmada, IIIEF-EF ölçeğinde ortalama iyileşme 2,8 puandı. Egzersiz, hafif, orta ve şiddetli erektil disfonksiyon için sırasıyla 2,3, 3,3 ve 4,9 puanlık iyileşmelere yol açtı.

Bu meta çalışmayı diğerlerinden ayıran şey, analizinin 11 randomize, kontrollü çalışmaya dayanmasıdır. Bu tür çalışmalar araştırmada altın standart olarak kabul edilmektedir.

Erektil disfonksiyonun en sık nedeni

Ürolog Dr. Mehran Movassaghi, kalp-damar sağlığının ED ile yakından bağlantılı olduğunu belirterek “[ED] aslında potansiyel kardiyovasküler düşüşe yönelik 10 yıllık bir başlangıç gibidir. Eğer 30 ya da 40 yaşında sertleşme sorunu yaşıyorsanız en önemli şey Viagra ya da Cialis almak değil, lipid panelinizi kontrol ettirmektir” diyor.

Felçlere ve miyokard enfarktüslerine neden olan aterosklerotik hastalığın, penisin damar sisteminde meydana gelen durumun aynısı olduğunu açıkladı.

Ancak bu damar yapısının nispeten küçük olması nedeniyle etkisi çok daha erken dönemde belirgin ve semptomatik hale gelir.

Dr. Movassaghi, “Bir erkeğin penisine bakarak kalbine bir pencere açabilirsiniz’ dediğimde hastalarımla bir nevi şakalaşıyorum. Ve biliyorsunuz, eğer sağlıklı bir ereksiyona sahiplerse, muhtemelen iyi bir kardiyovasküler sağlığa sahiptirler” diye ekliyor.

Yüksek tansiyon, metabolik sendrom, dislipidemi ve diyabet gibi kardiyovasküler hastalıkların da ED için risk faktörleri olduğunu ekledi.

Bazı erkekler, kasların hasar görmesine ve ED’ye neden olabilecek radikal prostatektomilerin bir sonucu olarak ED yaşarlar.

Çalışmanın ilgili yazarı Dr. Larry E. Miller’a göre, meta çalışmanın analizine dahil edilen tek radikal prostatektomi çalışması “özellikle bu hasta alt grubunda aerobik egzersizin etkisini yeterince araştırmak için yetersizdi”.

ED tedavisi ve ilaçlar

Viagra ve Cialis dahil çoğu ED ilacı PDE5 veya fosfodiesteraz 5 inhibitörleridir. PDE5 inhibitörleri, nitrik oksit aktivitesini artıran ve penisteki düz kasların gevşemesine izin veren fosfodiesteraz 5 enziminin etkisini durdurur.

Düz kaslar daha uzun süre gevşetildiğinde penisin tıkanmasına neden olur.

Dr. Miller, “Bazı hastalar tıbbi kontrendikasyonlar veya yan etkilere karşı toleranssızlık nedeniyle PDE5 inhibitörlerini kullanamıyor” dedi.

Dr. Movassaghi, bu tür ilaçların “sadece düz kas ve peniste seçici olarak işe yaramadığını” açıkladı.

“Sonuç, kan basıncında ani bir düşüşün yanı sıra “GERD veya mide reflü hastalığı olabilir çünkü yemek borusundaki alt yemek borusu sfinkteri de düz kas kontrolü altındadır.”

Sinüzit, baş ağrılarının yanı sıra PDE5 inhibitörleriyle de ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda, PDE5 ilaçları da pulmoner hipertansiyonu, yani akciğer damar sistemindeki kan basıncını tedavi etmek için reçete edilmektedir.

Aerobik egzersizin cinsel faydalarına dair daha fazla kanıt

Dr. Miller şunları söyledi: “Etkinliği konusunda araştırma eksikliği nedeniyle ED tedavisinde egzersizden yıllardır yeterince yararlanılmıyor. Ancak artık aerobik egzersizin erektil fonksiyonda klinik olarak anlamlı iyileşmeler sağladığını güvenle söyleyebiliriz.”

Meta-çalışmada analiz edilen denemeler boyunca, değerlendirilen egzersiz miktarında farklılıklar vardı. Ancak Dr. Miller, çoğu kişinin haftanın üç ila beş günü, 30 ila 60 dakika süren aerobik aktivite yaptığını söyledi.

Bu fiziksel aktivite seviyeleri hem Amerikan Spor Hekimliği Koleji’nin (ACSM) hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin tavsiyeleriyle uyumlu.

Dr. Miller, “Bu hedeflere ulaşamayan bireyler, yeteneklerinin ve koşullarının elverdiği ölçüde fiziksel olarak aktif olmalıdır” dedi.

ED kardiyovasküler sağlıkla bağlantılı olduğundan, kalbe fayda sağlayan aynı tür fiziksel aktivite de ED’nin azalmasına katkıda bulunur.

Araştırmanın yazarları ayrıca, aerobik egzersize ek olarak, “Kegels gibi pelvik tabanı hedef alan egzersizlerin kas kontrolünü iyileştirerek cinsel dayanıklılığı da geliştirebileceğini, potansiyel olarak daha uzun süreli cinsel aktiviteye ve artan orgazm tepkilerine yol açabileceğini” buldu.

Çalışmanın klinik sonuçları

Dr. Miller, “Bu çalışma, aerobik egzersizin ereksiyon fonksiyonunu iyileştirmedeki etkinliğini destekleyen randomize çalışmaların meta-analizinden elde edilen ilk Düzey I kanıtını sağlıyor” dedi.

“Artık doktorlar, düzenli aerobik aktiviteye katılmanın, randomize çalışmalardan elde edilen yüksek kaliteli verilerle desteklenen kanıtlanmış bir yaklaşım olduğu konusunda hastalara güvenle bilgi verebilir.”

Üroloji nedir? Ürolog kimdir? Ürolojinin 7 ana başlığı!

Bilim Dergisi

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi olarak sizlere sağlıklı bir yaşamın sırlarının vereceğiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu