Medical Teknoloji

İşitme Cihazları Demansı Önleyebilir

Dünya Sağlık Örgütü düzenli işitme taraması yapılmasını önermektedir. Son araştırmalar işitme kaybı ile demans arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle işitme cihazları, demansın önlenmesine yardımcı olabileceği için kullanıcıya işitme açısından fayda sağlayabilir.

İşitme cihazlarının demans üzerindeki önleyici etkisinin keşfi: Yeni yayınlanan bir çalışma, işitme kaybı ile demans gelişme riski arasındaki önemli bağlantıyı vurguluyor.

İşitme cihazı kullanmamak, özellikle yaşlı kişilerde bilişsel sağlık açısından derin sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle, işitme kaybı durumunda bireysel işitme cihazlarının önleyici kullanımı, bu ciddi ve halihazırda tedavi edilemeyen hastalıktan muzdarip olma riskini azaltarak demansla mücadelede belirleyici bir faktör olabilir.

Demans ve işitme kaybı özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen iki durumdur.

İşitme Kaybı Demans İlişkisi

Genellikle ayrı ayrı ele alınırlar ancak son araştırmalar, ikisi arasında önemli bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.

Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan bir çalışma, işitme cihazlarının, hastalığın risk faktörlerinden biri olan işitme kaybını önleyerek demans gelişimine karşı önleyici bir tedbir olarak hizmet edebileceği ihtimaline ışık tutuyor.

Avustralya’da yapılan ikinci büyük bir araştırma da işitme cihazlarının bilişsel yeteneklerin korunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi.

Aslında bunlar incelemelerin yer aldığı ilk iki takip çalışmasıdır. Bu alandaki araştırmalar çok önemlidir çünkü hem işitme kaybı hem de demans yaygındır ve çok sayıda insanı etkilemektedir.

İşitme kaybından etkilenenlerin çoğunun işitme cihazı takmaması dikkat çekicidir, bu da bilişsel sağlık açısından riskleri artırır.

Bu bulgular yalnızca demansın gelişimine ilişkin anlayışı derinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yeni yaklaşımlar ve önleyici stratejiler ve müdahaleler için umut da sunar.

Bu bağlamda psikolojik stres ve beslenme gibi demans riskini artırabilecek diğer durumların da önemi dikkate alınmalıdır. Demanstaki çok faktörlü nedenleri ve profilaktik seçenekleri anlamak için bütünleştirici bir bakış açısı önemlidir.

Demans ve işitme kaybı bağlantılıdır

İşitme kaybı ile demans arasındaki ilişki, son bilimsel bulgular sayesinde giderek daha net hale geliyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, işitme kaybı olan kişilerin demans geliştirme riskinin, işitme bozukluğu olmayanlara göre yüzde 42 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar bunun izolasyondan ve işitme kaybına sıklıkla eşlik eden bilişsel uyarı eksikliğinden kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Bu keşif, demansın çok faktörlü nedenlerine yönelik araştırmalarda önemli bir adımı temsil ediyor ve önleyici tedbirlerin ve işitme kaybının erken tespitinin gerekliliğini vurguluyor.

Bu bulgular göz önüne alındığında, işitme cihazlarının demansa karşı koruyucu araç olma potansiyeli giderek daha belirgin hale geliyor.

İşitme cihazı kullanımı yalnızca etkilenen kişilerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmakla kalmaz, aynı zamanda bilişsel gerileme ve demansın uzun vadede önlenmesine de katkıda bulunur.

İşitme kaybının yaygınlığı ve işitme cihazı kullanımı

İşitme kaybı demans riskini artırıyor
İşitme kaybı demans riskini artırıyor

İşitme kaybı yaşlı nüfusta sık görülür ve görülme sıklığı yaşla birlikte artar.

Alman Kulak Burun Boğaz Tıbbı, Baş Boyun Cerrahisi Derneği’ne (DGHNO KHC) göre, 65 yaşındaki her üç kişiden birinde halihazırda her iki kulakta da işitme kaybı yaşanıyor.

Ancak çoğu zaman bu hastalık ve potansiyel etkileri konusunda yeterli farkındalık bulunmuyor ve birçok kişi, yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırabilecek olmasına rağmen işitme cihazı kullanmaktan vazgeçiyor.

Bu bağlamda Almanya’da yaklaşık 5,4 milyon işitme kaybı olan kişiden yalnızca 3,7 milyonunun işitme cihazı kullanması endişe verici olarak görülüyor.

Yeterli işitme desteğinin olmaması, iletişimi zorlaştırıp sosyal izolasyona yol açarak yaşam kalitesini etkilemesinin yanı sıra ruh sağlığı açısından da ciddi sonuçlar doğurabilmekte.

Bu nedenle işitme cihazlarının önemini anlamak ve kabul etmek, işitme kaybının geniş kapsamlı sonuçlarına karşı mücadelede çok önemli unsurlardır.

Önleyici bir tedbir olarak işitme cihazları

İşitme cihazlarının demansa karşı önleyici bir tedbir olarak görev yapabileceğine dair açık kanıtlar, işitme kaybının erken teşhis ve tedavisinin büyük önemini vurgulamaktadır.

İşitme cihazı kullanan kişilerin demans riskinin, işitme bozukluğu olmayan kişilerle benzer şekilde daha düşük olduğu bulunmuştur.

Buna göre işitme cihazı kullanımı, özellikle zaten işitme kaybı belirtileri gösteren kişilerde bilişsel gerileme ve demans riskini azaltmak için önemli bir strateji olabilir.

Bu profilaktik önlemler sonuçta demans prevalansının azaltılmasına ve birçok yaşlı insanın yaşamının önemli ölçüde iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

İşitme cihazlarının demans risklerini azaltmadaki etkisi, işitme cihazlarına erişimin ve bunların kullanımının teşvik edilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır.

Toplumun, özellikle de yaşlıların, işitme cihazlarının yararları ve gerekliliği konusunda kapsamlı eğitimi, önyargıların azaltılmasına ve bu cihazların kabulünün artmasına yardımcı olabilir.

Düzenli işitme testleri ve işitme cihazı ayarlamalarıyla birleştirildiğinde bu önlemler yaşam kalitesini iyileştirebilir ve uzun vadeli sağlık yararları sağlayabilir.

Fruktoz Demans İlişkisi

İşitme kaybının yanı sıra demans gelişme riskini etkileyebilecek çok sayıda başka durum da vardır.

Uzun süreli stres ve yüksek fruktoz tüketimi gibi belirli beslenme kalıpları da artan demans riskiyle ilişkilidir.

Colorado Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, fruktoz tüketimi ile demans gelişimi arasındaki bağlantıyı gösteriyor ve önleyici bir tedbir olarak dengeli beslenmenin öneminin altını çiziyor.

Önleyici stratejiler geliştirmek ve demans gelişme olasılığını azaltmak için bu tür değiştirilebilir risk faktörleri konusunda farkındalığın artırılması önemlidir.

Almanya’da 2022 yılı itibarıyla 1,6 milyon kişi demans hastası olup, çeşitli önleyici yaklaşımların entegrasyonu bu sayının azaltılmasına önemli katkı sağlayabilir.

Hem tıp camiasının hem de halkın demansın çeşitli nedenlerini anlaması ve bütünsel risk azaltma stratejileri benimsemesi önemlidir.

Bireysel yaşam tarzı burada çok önemli bir rol oynuyor ve diyet ve stres yönetimi gibi belirli yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmek demans riskinin azaltılmasına önemli bir katkı sağlayabilir.

Demansın önlenmesine yönelik çok boyutlu yaklaşım, düzenli tıbbi muayeneler, sağlıklı bir yaşam tarzı ve son araştırmaların önerdiği gibi, işitme kaybı için işitme cihazı kullanımının bir kombinasyonunu gerektirir.

Böyle bir bütünleştirici strateji, yaşlı insanların yaşam kalitesi üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip olabilir ve bilişsel gerileme ve demans riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Teşhisten işitme cihazına

İşitme cihazı takma ve uygulama süreci, işitme kaybı yaşayan kişiler için kritik bir adımdır.

Prensip olarak Dünya Sağlık Örgütü düzenli işitme taraması yapılmasını önermektedir ancak işitme kaybından şüpheleniliyorsa en kısa sürede bir KBB doktoruna başvurulması tavsiye edilir.

İşitme kaybını teşhis edebilir ve ihtiyaca göre ayrı ayrı ayarlanabilen bir işitme cihazı önerebilirler.

Doktor reçetesi, uygun bir işitme cihazı edinmenin ve dolayısıyla demans gibi işitme kaybına bağlı olası hastalıklara karşı önleyici tedbir almanın ilk adımıdır.

Ne yazık ki, gözle görülür işitme kaybının yaşandığı andan aktif işitme cihazı kullanımına kadar geçen süre ortalama dört yılı buluyor. Bütünsel bir yaklaşım kapsamında koruyucu sağlık muayeneleri içerisinde işitme testlerine de yer verilebilir.

İşitme uzmanının bireysel tavsiyesi ve uygulaması, etkilenen kişilerin kendilerine en uygun işitme cihazını almasını sağlar.

Bu özellikle önemlidir çünkü işitme cihazının doğru seçimi ve ayarlanması tedavinin başarısı ve yaşam kalitesinin artırılması açısından çok önemlidir.

Farklı işitme cihazlarını deneme ve test etme fırsatı, etkilenenlerin doğru modeli bulmasını ve böylece işitme kapasitelerini ve yaşam kalitelerini en iyi şekilde iyileştirmelerini sağlar. Bilgiyi doğru işleyebilmek için işitme ile beyin arasındaki etkileşimin sağlam olması şarttır.

Umut veren Alzheimer ilaçları beyazlarda daha etkili 

Bilim Dergisi

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi olarak sizlere sağlıklı bir yaşamın sırlarının vereceğiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu