Sağlık Haberleri

Beynin büyümesi demans riskini azaltıyor mu?

İnsan beyni yıllar geçtikçe büyüyor: Bu daha düşük demans riski anlamına gelebilir mi? Yeni araştırmadan çarpıcı sonuçlar;

Demans dünya çapında büyüyen bir sorun ve önümüzdeki 30 yıl içinde demans vakalarının üç katına çıkması tahmin ediliyor. Ancak yeni bir araştırmadan iyi bir haber geldi.

Dünya çapında demans vakalarındaki artış yaşlanan nüfusa bağlanıyor ancak yaşam tarzı da bu artışa katkıda bulunabilir.

Ancak yeni bir çalışma demans alanında bazı iyi haberlerin olabileceğini öne sürüyor.

Son 100 yılda insanların beyinlerinin büyüdüğü ve bu artan beyin rezervinin yaşa bağlı demans riskini potansiyel olarak azaltabileceği ortaya çıktı.

Sağlıklı insanlar yaşlandıkça beynin boyutu biraz küçülür. Ancak demanslı kişilerde sinir hücreleri hasar görüp öldükçe beynin birçok bölgesi küçülür ve bu süreç beyin atrofisi olarak bilinir.

Sitikolin demans ve alzheimer etkilerini azaltıyor

Peki daha büyük bir beyin kişinin demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir mi?

UC Davis Health’in yeni bir araştırması bunun olabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, 1970’lerde doğan insanların beyinlerinin, 1930’larda doğan insanlardan ortalama %6,6 daha büyük olduğunu buldu.

Daha büyük beyin boyutunun, beyin rezervinin artması anlamına geldiğini ve bunun da yaşa bağlı demans riskini azaltabileceğini öne sürüyorlar.

Çalışma JAMA Nöroloji’de yayınlandı.

Çalışmaya dahil olmayan Ozama Ismail, “Yeni yayınlanan bu sonuçlar, beyin büyüklüğü ve zaman içindeki değişikliklerle ilgili literatüre katkıda bulunurken, bu çalışma büyük ölçüde sağlıklı, iyi eğitimli, Hispanik olmayan Beyaz bireylerde yürütüldü ve bu nedenle [bu bulgular] diğerlerine genelleştirilemez” ifadelerini kullandı.

Demansın beyin üzerindeki etkileri

Şu anda dünya çapında yaklaşık 58 milyon kişide demans var ve bu sayının 2050 yılına kadar 152,8 milyona ulaşması bekleniyor.

Bir miktar hafıza kaybı yaşlanmanın doğal bir parçası olsa da demans değildir.

Demans, vakaların %60-80’ine neden olan en yaygın olanı Alzheimer olan bir dizi hastalığı tanımlar.

Diğerleri arasında vasküler demans, Lewy cisimcikli demans (Parkinson hastalığıyla ilişkili olabilir), frontotemporal demans ve karışık demans yer alır.

Zamanla kötüleşen demans belirtileri şunları içerebilir:

  • Hafıza sorunları
  • Aynı soruyu defalarca sormak
  • Kelimeleri bulma veya anlamada zorluk
  • Yabancı ortamlarda kafa karışıklığı hissi
  • Para ve sayılarla ilgili sorunlar
  • Kaygı ve geri çekilme
  • Görevleri planlama ve yürütmede zorluk
  • Ruh hali, kişilik ve davranış değişiklikleri
  • Uyku bozuklukları
  • Takıntılı eğilimler

Tüm demans türlerinde, beyin hücreleri hasar görüp öldükçe, bir dereceye kadar beyin büzülmesi meydana gelir; bu özellikle Alzheimer hastalığı ve vasküler demansta belirgindir.

İnsan beyni sürekli büyüyor

Bu uzun vadeli çalışma, 75 yıldan fazla bir süredir 15 bin kişiyi takip etti.

3.226 kişiye bu çalışma için uygun olan iki MRI taraması yapıldı. Bunların 1.706’sı (%53) kadın, 1.520’si (%47) erkekti.

Taramalarda intrakraniyal hacim (ICV), kortikal gri madde, serebral beyaz madde, hipokampal hacim, kortikal yüzey alanı ve kortikal kalınlık ölçüldü.

Katılımcıların tümü 1930 ile 1970 yılları arasında doğmuştur ve ortalama doğum on yılı 1950’lerdir.

1970’lerde doğan insanlar, 1930’larda doğanlardan ortalama 4 cm daha uzundu, bu nedenle araştırmacılar beyin ölçümlerini karşılaştırırken buna göre ayarlama yaptı.

1970’lerde doğan insanların beyin hacimleri 1930’larda doğanlara göre daha büyüktü.

%6,6 daha fazla ICV’ye, %7,7 daha fazla beyaz maddeye, %2,2 daha fazla kortikal gri maddeye, %5,7 daha fazla hipokampal hacme ve %14,9 daha büyük kortikal yüzey alanına sahiptiler.

Azalan ölçümlerden biri %20,9 daha düşük olan kortikal kalınlıktı. Araştırmacılar boy farklılıklarına göre ayarlama yaptıklarında bu farklılıklar anlamlı kaldı.

Araştırmanın ilk yazarı, seçkin nöroloji profesörü ve UC Davis Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi direktörü Charles DeCarli, basın toplantısında şunları söyledi:

“Birinin doğduğu on yıl, beyin büyüklüğünü ve potansiyel olarak uzun vadeli beyin sağlığını etkiliyor gibi görünüyor.

Genetik, beyin büyüklüğünün belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor, ancak bulgularımız sağlık, sosyal, kültürel ve eğitimsel faktörler gibi dış etkilerin de rol oynayabileceğini gösteriyor.

Çalışmamızda gözlemlenenlere benzer daha büyük beyin yapıları, gelişmiş beyin gelişimini ve gelişmiş beyin sağlığını yansıtıyor olabilir.

Daha büyük bir beyin yapısı, daha büyük bir beyin rezervini temsil eder ve Alzheimer ve buna bağlı demans gibi yaşa bağlı beyin hastalıklarının ileri yaşamdaki etkilerini tamponlayabilir.”

Daha büyük beyin boyutu daha düşük demans riskini gösterebilir

Önceki çalışmalar, daha büyük beyin hacminin demans patolojisinin etkilerine karşı koruduğunu ileri sürmüş ve daha büyük baş çevresi olanların bilişsel bozukluk göstermeye başlamadan önce daha büyük hasara dayanabileceğini savunmuştur.

Bu ‘beyin rezervi hipotezi’, daha fazla nöron ve sinaptik bağlantıya sahip daha büyük bir beyin hacminin, beyin atrofisinden kaynaklanan bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlayabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar, beyin hacminin göstergesi olarak MR’da ICV’yi ve baş çevresini kullanıyor.

Ancak Ismael’in Medical News Today’e söylediği gibi, gözlemlenen bu etki başka faktörlerden kaynaklanıyor olabilir:

“Daha büyük beyin hacimleri, bilişsel gerileme ve demansa karşı dayanıklılığın korunmasında yararlı olabilir, ancak genetik, çevre, sosyoekonomik durum, eğitim ve aktif ve hareketsiz yaşam tarzı dahil olmak üzere diğer birçok faktör dayanıklılığa katkıda bulunabilir.”

Diğer çalışmalar, demans riskiyle ilgili olarak bilişsel rezervin (beynin ne kadar iyi çalıştığı) gerçek beyin boyutundan daha önemli olduğunu vurgulamıştır.

Bilişsel rezervi daha yüksek olan kişiler demans semptomlarını daha sonra gösterme eğilimindedir, ancak semptomlar belirgin hale geldikten sonra daha hızlı bir şekilde gerilerler.

Bu çalışmadaki araştırmacılar, çalışmalarında kırk doğum yılı boyunca beyin hacimlerindeki artışın, FHS’de daha sonra doğan kişilerde daha düşük demans riskini öngörebileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, çalışma grubunun ağırlıklı olarak Hispanik olmayan beyazlardan oluştuğunu, sağlıklı ve iyi eğitimli olduğunu, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin genel nüfusunu temsil etmediğini kabul ediyorlar.

Ancak çalışmanın güçlü yanlarının, doğumların 80 yıldan fazlasına yayılan 3 nesli takip etmesi olduğunu vurguluyorlar.

Ismael, daha fazla insan çeşitliliğini içeren daha ileri çalışmalar yapılması çağrısında bulundu:

“Nesiller boyunca beyin büyüklüğündeki değişiklikler ve bunun biliş, dayanıklılık ve demans riski üzerindeki etkisi hakkında sonuçlara varılmadan önce araştırma popülasyonlarında daha fazla çeşitliliğe ihtiyaç var.

Yeterince temsil edilmeyen popülasyonlarda bilinen sosyokültürel ve sağlık eşitsizlikleri göz önüne alındığında bu özellikle önemlidir.”

Bilim Dergisi

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi olarak sizlere sağlıklı bir yaşamın sırlarının vereceğiz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu