Tansiyon HastalıklarıSağlık Haberleri

Alzheimer Demans farkı nedir, nasıl ayrılır?

Alzheimer mı, demans mı? İki terim arasındaki fark önemlidir. Demans, Alzheimer demansı da dahil olmak üzere çeşitli demans türleri için kullanılan genel bir terimdir.

Kısaca Alzheimer demans farkı şudur; Demans, çeşitli bilişsel bozukluk biçimlerini kapsayan genel bir terimdir. Alzheimer demansın spesifik bir şekli ve ana nedenidir. Beynin nörodejeneratif bir hastalığıdır.

Demans formu yavaş yavaş ilerler ve bilişsel yeteneklerin kaybına yol açar.

Alzheimer ve demans arasındaki fark nedir?

Alzheimer ve demans sıklıkla birbiriyle ilişkilendirilen, hatta birbirinin yerine kullanılan iki terimdir. Ancak Alzheimer ile demans arasında önemli bir fark vardır:

Demans, hafıza, düşünme, muhakeme ve dil gibi bilişsel yeteneklerin kaybını içeren çeşitli hastalıkları tanımlayan bir şemsiye terimdir.

Alzheimer dahil çeşitli nedenlere sahip olabilen bir sendromdur.

Alzheimer ise demansın spesifik bir şeklidir ve demansın en yaygın nedenidir. Aslında Alzheimer, tüm demans vakalarının yaklaşık %60 ila 80’ini oluşturur.

Belirli proteinlerin beyinde anormal birikimler oluşturduğu ve nöronal bağlantılara zarar verdiği ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Bu hafıza kaybına, kafa karışıklığına, davranış ve kişilikte değişikliğe yol açar.

Demans ilerledikçe tüm sinir hücreleri ölebilir.

Nattokinaz Alzheimer için de umut olabilir

Demans şemsiye terimi kapsamına giren diğer demans türleri şunları içerir:

Vasküler demans: Vasküler demans, beyindeki kan damarlarının hasar görmesinden kaynaklanan bir demans türüdür. Bu hasar felç, dolaşım bozuklukları veya diğer damar hastalıklarından kaynaklanabilir. Vasküler demans, demansın ikinci en sık görülen şeklidir . En sık 65 yaş ve üzeri kişilerde görülür.

Lewy cisimcikli demansı

Frontotemporal demans

Parkinsona bağlı demans

Hangisi Alzheimer demansıdır?

Alzheimer demansı, bilişsel bozulma ve hafıza kaybının nedeninin öncelikle Alzheimer hastalığından kaynaklandığı zamandır.

Alzheimer hastalığı, beyinde anormal protein birikimlerinin oluşmasıyla karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır.

Bu birikintiler sinir hücrelerine zarar verir ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi bozar.

Alzheimer nasıl teşhis edilir?

Alzheimer demansının tanısı kapsamlı bir tıbbi muayeneye ve semptomların, tıbbi öykünün ve olası risk faktörlerinin değerlendirilmesine dayanır.

Alzheimer’ı kesin olarak teşhis etmek için tek bir test yöntemi yoktur ancak genellikle nörolog veya geriatri uzmanı gibi bir uzman tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir.

Alzheimer belirtileri

Alzheimer demansın spesifik bir şeklidir ve bazı karakteristik belirtileri vardır. Yaygın semptomlar şunları içerir:

Günlük yaşamı etkileyen hafıza kaybı: Bu, yakın zamanda öğrenilen bilgilerin unutulmasının yanı sıra önemli randevuların veya olayların unutulmasını da içerebilir.

Planlama veya problem çözmede zorluk: Bu tür demansa sahip bazı kişiler, problemleri stratejik olarak çözmede veya sayılarla çalışma konusunda zorluk yaşayabilir. Örneğin, bir reçeteyi takip etmekte veya aylık faturalarınızı takip etmekte zorlanabilirsiniz.

Evde, işte veya boş zamanlarında tanıdık görevleri tamamlamada zorluk: Örneğin, Alzheimer demansı olan kişiler tanıdık bir oyunun kurallarını veya işe veya markete nasıl gideceklerini unuturlar.

Zaman ve yer karmaşası: Alzheimer hastaları mevsimi, günü veya ayı unutabilir. Bazen nerede olduklarını, bir yere nasıl gittiklerini bilmeyebilirler.

Görüntüleri görme ve mekansal ilişkilerde sorunlar: Beyindeki sinir hücreleri giderek ölüyor. Bazı insanlar için okuma, mesafeleri değerlendirme veya renkleri veya kontrastları tanıma gibi şeyler artık zor olabilir.

Konuşurken veya yazarken kelimelerle ilgili yeni problemler: Alzheimer hastaları konuşmayı sürdürmekte zorluk yaşayabilir. Bazen ne söylemek istediklerini unuturlar.

Eşyaları bir kenara bırakmak ve bir süreci izleyememek: Alzheimer’dan etkilenen kişiler bazen eşyaları alışılmadık yerlere koyarlar ve sonra onları bir daha bulamazlar.

Bozulmuş veya zayıf muhakeme: Bu, ürün veya hizmetlere makul olmayan miktarda para harcamak gibi parayla ilgili kararları etkileyebilir.

İşten veya sosyal faaliyetlerden çekilme: Utanç nedeniyle bazı insanlar hobilerden, sosyal faaliyetlerden, iş projelerinden veya spordan çekilir.

Ruh hali ve kişilikteki değişiklikler: Alzheimer demansı olan kişiler kolaylıkla üzülebilir, kafaları karışabilir, şüphelenebilir veya kaygılı olabilirler.

Hangi risk faktörleri demansı teşvik edebilir?

Demans çeşitli risk faktörleri tarafından desteklenebilir. Bunlara yaş da dahildir, çünkü yaş arttıkça risk de artar.

Özellikle aile öyküsü varsa genetik yatkınlık da rol oynar. Diğer faktörler arasında kardiyovasküler hastalık, diyabet, yüksek tansiyon ve obezite yer alır.

Sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli bilişsel aktivite ve sosyal etkileşim, riski azaltmaya yardımcı olabilir.

Alzheimer ile ne kadar süre yaşayabilirsiniz?

Alzheimer hastalarının yaşam beklentisi büyük ölçüde değişebilir ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Tipik olarak tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 3 ila 11 yıl civarındadır, ancak çok daha uzun veya daha kısa yaşayan insanlar da vardır.

Demans böyle ilerler

Alzheimer hastalığının seyri ilerleyicidir, yani semptomlar zamanla kötüleşir. Hastalığın erken evrelerinde insanlar hâlâ nispeten bağımsız olabilir ve günlük görevleri yerine getirebilirler.

Ancak ilerleyen aşamalarda beyindeki sinir hücreleri azalmaya devam ettiğinden kapsamlı bakım ve destek gerekebilir.

Alzheimer’ın bireysel bir hastalık olduğunu ve her insanın farklı tepki verdiğini unutmamak önemlidir.

Demansın seyri genetik yatkınlık, tanı konulan yaş, genel sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

Doktorlar, hemşireler ve aile üyeleri gibi profesyonellerin desteği, yaşam beklentisi ne olursa olsun, etkilenenlerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok önemlidir.

Kahve Telvesi Alzheimer ve Parkinson’u Önleyebilir mi?
Unutkanlık neden olur? Belirtileri, tedavisi

Bilim Dergisi

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi olarak sizlere sağlıklı bir yaşamın sırlarının vereceğiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu